Biçûkêd Kurmancan Hejmar: 2.


Qeyda resan a PDFê bi ser vê lînkê ye.


Ji bo xwendina bi rêk û pêktir 
keremî sepana Issuuê bike ->Biçûkêd Kurmancan Hejmar: 2. Biçûkêd Kurmancan   Hejmar: 2. Reviewed by Biçûkê Kurmancan on 11/26/2017 11:58:00 ÖS Rating: 5