Biçûkêd Kurmancan Hejmar: 3.

Qeyda resan a PDFê bi ser vê lînkê ye.


Ji bo xwendina bi rêk û pêktir 
keremî sepana Issuuê bike ->
Biçûkêd Kurmancan Hejmar: 3. Biçûkêd Kurmancan   Hejmar: 3. Reviewed by Biçûkê Kurmancan on 6/13/2019 11:06:00 ÖS Rating: 5